Termeni și condiții

Acceptarea condițiilor

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Site-ul web aflat la adresa www.fundatiaemag.ro este administrat de Fundația eMAG, organizație non-profit cu sediul în Voluntari, județul Ilfov, Șos. București Nord nr. 15-23, clădirea SWAN, intrarea Windsor Park, etaj 4, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 4298/B/2012, CIF 31026680.

Conţinutul site-ului Fundației eMAG este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni și Condiții precum și orice modificări site-ului www.fundatiaemag.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

Site-ul Fundației eMAG este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Fundația eMAG este înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu nr. 33074.

Fundația eMAG prelucrează datele cu caracter personal (nume, prenume, adresă de e-mail, sex, data și locul nașterii, telefon, adresă, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație economică și financiară, date bancare), furnizate voluntar de utilizatorii care doresc să doneze pe site și/sau să se înscrie în baza noastră de date, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a promova programele Fundației eMAG pentru Educație, de a educa publicul și de a informa persoanele înscrise în baza de date privitor la proiectele pe care le derulăm. Datele vor fi dezvăluite exclusiv angajaților Fundației eMAG pentru Educație. Furnizarea datelor cu caracter personal este opțională, iar refuzul de a le furniza nu atrage după sine consecințe.

Conform legii anterior menţionate, utilizatorii au dreptul de acces și de intervenţie asupra datelor. Totodată, au dreptul să se opună prelucrării datelor personale şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorii se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Fundația eMAG. De asemenea, utilizatorilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justiţiei.

 

Website-uri externe

Site-ul Fundației eMAG poate conţine link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Fundația eMAG. Fundația eMAG pune la dispoziţie aceste link-uri doar cu caracter informativ şi pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Fundația eMAG să obţină vreo aprobare în acest sens din partea site-urilor respective. Fundația eMAG nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri sau în legătură cu acestea.

 

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.fundatiaemag.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date, este proprietatea Fundației eMAG sau a furnizorilor săi și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.fundatiaemag.ro sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteți folosi adresa de mail office@fundatiaemag.ro.

Conținutul site-ului www.fundatiaemag.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă fără permisiunea anterioară scrisă a Fundației eMAG. Materialele publicate și conținutul www.fundatiaemag.ro pot fi utilizate în scop personal, dar se interzice comercializarea acestora.

 

Donații

Donațiile către Fundația eMAG se pot efectua fie prin virament bancar către contul Fundației, cont IBAN RO06 BRDE 450S V071 7891 4500 deschis la BRD, fie online.

Donațiile online se realizează fie direct prin site-ul Fundației eMAG, fie prin bifarea opțiunii aferente la orice comandă online de pe site-ul www.emag.ro, fie prin susținerea cauzei Fundației eMAG pe site-ul www.galantom.ro.

Donațiile oferite de donatori nu pot fi returnate. Denunțarea unilaterală nu este permisă. Singura excepție este reprezentată de cazurile de fraudă, când donația va fi returnată posesorului cardului fraudat.

Obligațiile dumneavoastră de înregistrare

Pentru a putea face donații pe www.fundatiaemag.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe website-ul nostru.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre dumneavoastră.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea site-ului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

 

Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001, utilizatorii noștri au următoarele drepturi:

1)  Dreptul la informare (art. 12).

2)  Dreptul la acces la date (art. 13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenție (art. 14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

a)  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b)  transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c)  notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

4)  Dreptul la opoziție (art. 15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiției (art. 18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

 

Litigii

Prin folosirea acestui site, utilizatorul a luat la cunoștință faptul că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Fundația eMAG. În cazul unor eventuale conflicte între Fundația eMAG și utilizatorii site-ului, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 (treizeci) de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă din Municipiul București.

 

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu efectuarea unei donații către Fundația eMAG, utilizatorul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fundația eMAG nu poate fi făcută răspunzătoare în niciun fel pentru pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Fundația eMAG nu garantează în niciun fel acuratețea, gradul de utilitate sau caracterul complet al informațiilor sau al materialelor cuprinse în acest site web. Fundația eMAG nu garantează rezultatele ce s-ar putea obține din utilizarea informațiilor prezentate prin intermediul acestui site și nici disponibilitatea spre folosire a informațiilor prezentate în site.

Fundația eMAG nu este răspunzătoare pentru prejudiciile generate de conexiunea de internet în utilizarea, copierea sau afișarea conținutului site-ului, declinându-și de asemenea răspunderea pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau a altor defecțiuni tehnice apărute la server.