Implică-te!

REDIRECȚIONEAZĂ 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT
Sponsorizările sunt deduse din impozitul anual pe profit al companiei tale în limita a 20% din acesta și a 0,3% din cifra de afaceri – condițiile sunt cumulative; pentru sponsorizări, scrie-ne la office@fundatiaemag.ro și vom stabili împreună termenii contractului și ai parteneriatului.

REDIRECȚIONEAZĂ 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT

În fiecare an, persoanele fizice au opțiunea de a redirecționa către o entitate non-profit 2% din impozitul pe venit, care altfel ar ajunge tot la stat. Găsești mai jos formularele precompletate cu datele Fundației eMAG, pe care să le completezi cu datele tale personale, să le semnezi și să le trimiți la Administrația Financiară de care aparții  sau  să ne trimiți un e-mail și te contactăm noi pentru colectarea formularelor: office@fundatiaemag.ro.

Formularul 230 (Capitolele I și II – dacă salariul a fost singura ta sursă de venit. Dacă nu cunoști suma corespunzătoare a 2% din impozit, poți lăsa căsuța necompletată, iar aceasta va fi calculată de către organele fiscale)
Formularul 200 (dacă ai avut și alte surse de venit, ex: cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor, etc. Completați capitolul III, art. 2 Susținerea unei entități nonprofit, cu următoarele date: denumirea completă „Fundatia eMAG pentru educatie”, CIF 31026680, IBAN RO06 BRDE 450S V071 7891 4500)

*BAZA LEGALĂ: Codul Fiscal, Art. 84 din Legea 571/2003(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi orice alte operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

DONEAZĂ PRIN TRANSFER BANCAR
Donează o sumă de bani în contul nostru:
RO06 BRDE 450S V071 7891 4500 deschis la BRD.

Donează: Implică-te în proiectele noastre
*câmpuri obligatorii
30 Lei 
50 Lei 
100 Lei 
Lei 

Dacă vrei să te implici în orice alt mod, scrie-ne la office@fundatiaemag.ro.